Υπηρεσίες

Η λογιστική εταιρεία SA & T IKE, παρέχει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα της λογιστικής, των φοροτεχνικών, όπως επίσης και σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι προσωποποιημένες, δηλαδή προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εταιρεία. Φυσικά, προτεραιότητα μας είναι η απόλυτη εμπιστευτικότητα των δεδομένων των πελατών μας.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παρεχόμενες λογιστικές υπηρεσίες είναι:

  • Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων µε την ισχύουσα νομοθεσία
  • Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα και Reporting
  • Συμβουλές επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νομοθεσίας

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον, σε μια εποχή που η φορολογική νομοθεσία χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές, στην προσπάθεια της να προσαρμοστεί στις τεχνικές, πολιτικές και επιχειρηματικές ριζικές αλλαγές που υπαγορεύει η διείσδυση της τεχνολογίας, η έγκυρη φορολογική πληροφόρηση αποκτάει ακόμα μεγαλύτερη αξία.

Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα φυσικά πρόσωπα, οφείλουν να προσαρμοστούν σε αυτό το νέο υπό διαμόρφωση περιβάλλον, ενώ η SA&T είναι παρούσα ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες της έγκαιρα, με σκοπό την εναρμόνιση με αξιοπιστία και εγκυρότητα στις νέες συνθήκες. Μέσα στους στόχους είναι όχι μόνο η αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων με συνέπεια τα πρόστιμα, τις προσαυξήσεις ή τους πρόσθετους φόρους αλλά και η αξιοποίηση των ευκαιριών που ενδεχομένως παρουσιάζονται μέσα από αυτό το νέο φορολογικό καθεστώς.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι στρατηγικές αποφάσεις που καλείται να λάβει ο επιχειρηματίας, χρειάζονται συμβουλευτική  υποστήριξη από έμπειρη ομάδα που θα συμβάλει και στην μεθοδική υλοποίηση των αποφάσεων.

Η εταιρεία διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία ώστε να συμβάλει με αποτελεσματικότητα σε θέματα ανάπτυξης, αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού.

Comments are closed

Latest Comments

No comments to show.