Εσείς ασχοληθείτε με την ανάπτυξη της επιχείρησης σας. Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς!

η εταιρΕια

SA & T ΙΚΕ

Η Εταιρεία Παροχής Επιχειρησιακών Υπηρεσιών SA & T IKE, προσφέρει υπηρεσίες 1 στάσης σε όλο το φάσμα
.       της Λογιστικής,
.       Φοροτεχνικών θεμάτων
.       Εργασιακών θεμάτων,
.       Μισθοδοσίες προσωπικού καθώς και
.       Συμβουλευτικές υπηρεσίες  σε σχέση με τα παραπάνω.

Λαμβάνοντας υπόψη την σημαντικότητα πολλών αναπτυξιακών και επενδυτικών εργαλείων καθώς και νομοθετικών περιγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η εταιρία έχει εντάξει επιπλέον

.       υπηρεσίες σχετικές με την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν τα χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ) καθώς και
.       ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που αφορούν σε ρυθμίσεις οφειλών και νομική συμβουλευτική.

Η σχέση που αναπτύσσουμε με τον κάθε πελάτη είναι προσωποποιημένη και οι προτεινόμενες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εταιρεία. Φυσικά, προτεραιότητα μας είναι η απόλυτη εμπιστευτικότητα των δεδομένων των πελατών μας.

SAT IKE
Κριεζώτου 7, Αθήνα, 106 71

Οι Υπηρεσίες που σας παρέχουμε:

Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Σήμερα που το φορολογικό περιβάλλον συνεχώς μεταβάλλεται λόγω συχνών αλλαγών στην φορολογική νομοθεσία και των προσαρμογών στις νέες αλλαγές που επιβάλλει η τεχνολογία,

η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αποκτάει μεγαλύτερη αξία.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παρεχόμενες λογιστικές υπηρεσίες είναι:

 • Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
 • Τήρηση βιβλίων κάθε κατηγορίας
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων µε την ισχύουσα νομοθεσία
 • Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα και Reporting
 • Συμβουλές επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νομοθεσίας

Μισθοδοσία και Εργασιακά

Η διαχείριση των εργασιακών θεμάτων και της μισθοδοσίας είναι από μόνη της πλέον ένας ξεχωριστός τομέας της επιχείρησης που απαιτεί εξειδίκευση και συνεχή ενημέρωση

 • λόγω συχνών αλλαγών στην εργασιακή νομοθεσία
 • λόγω των προσαρμογών στις νέες αλλαγές που επιβάλλει η τεχνολογία

Συνέπεια των παραπάνω είναι οτι η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αποκτάει μεγαλύτερη αξία.

Η SA&T ΙΚΕ σας παρέχει καθετοποιημένες υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης και υπολογισμού μισθοδοσίας, παρακολούθησης συμβάσεων όπως και συμβουλευτική σε εργασιακά θέματα.

Η έμπειρη ομάδα των νομικών συμβούλων της SA&T ΙΚΕ είναι σε θέση να υποστηρίξει την επιχείρηση σας σε θέματα εργασιακών σχέσεων.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Επενδυτικά Προγράμματα (ΕΣΠΑ κ.α.)

Οι στρατηγικές αποφάσεις που καλείται να λάβει ο επιχειρηματίας, χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη από έμπειρη ομάδα που:

 • συμβάλει στην μεθοδική υλοποίηση των αποφάσεων
 • διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία
 • έχει την εμπειρία μέσω των εξειδικευμένων στελεχών

ώστε να συμβάλει με αποτελεσματικότητα σε θέματα ανάπτυξης, αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού.

Έτσι, η SA&T ΙΚΕ σας παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες που ξεκινούν από την αναδιοργάνωση της επιχείρησης, την σύνταξη ή επικαιροποίηση επιχειρηματικού σχεδίου, την κατάρτιση εισηγητικού φακέλου για ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα, ενώ αναλαμβάνει την επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς.

Ρυθμίσεις Οφειλών και Νομική Συμβουλευτική

H αστάθεια που παρατηρείται στο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί την ετοιμότητα της επιχείρησης να προσφύγει έγκαιρα σε νομικές συμβουλές και πλάνα τακτικής προσε΄γκισης σε διάφορα επίπεδα:

 • Κατάρτιση και υλοποίηση πλάνου τακτικής προσέγγισης
 • ανάλυση οφειλών
 • κατάρτιση και παρακολούθηση νομικού πλάνου
 • αιτήσεις εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Είτε όλα τα παραπάνω αθροιστικά είτε μεμονωμένα, συμβάλουν στην διατήριση θετικού κλίματος ανάπτυξης της επιχείρησης, απαλάσσοντας τον επιχειρηματία και την παραγωγική του ομάδα από διαδικααστικά θέματα και κατασ΄τασεις.

Η SA&T ΙΚΕ διαθέτει την τεχνογνωσία και την διάθεση να διαχειρστεί ζητήματα τέτοιας φύσης, απαλάσσοντας σας από δυσάρεστες και χρονοβόρες κατάστάσεις.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ονοματεπώνυμο
Επιλογές